Fortunvængets Grundejerforening

Nyheder og meddelelser. Du kan indsende bidrag til redaktionen@fortunvaengets-gf.dk.

(10.01.2017) ÆNDRING!!! Næste generalforsamling afholdes onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2017.

(05.12.2016) Næste generalforsamling afholdes tirsdag den 21. marts 2017 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2017.

(05.12.2016) Fastelavnsfest holdes søndag den 26. februar 2017 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26.

(05.12.2016) Kontingentet for 2017 skal indbetales senest onsdag den 4. januar 2017.

(05.12.2016) Glatføregrus er lagt ved hjørnerne af Fortunparken 26 og Fortunvænget 36 til afhentning og brug for beboerne.

(27.07.2016) Invitation til nabotræf den 3. september.

(08.03.2016) Generalforsamling afholdt, se referatet her.

(12.02.2016) Generalforsamling afholdes tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Se indkaldelsen her og regnskab og budget her.

(07.12.2015) Fastelavnsfest holdes søndag den 7. februar 2016 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her og fotos her.

(07.12.2015) Næste generalforsamling afholdes tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2016.

(07.12.2015) Kontingentet for 2016 skal indbetales senest onsdag den 6. januar 2016.

(20.11.2015) Glatføregrus er lagt ved hjørnerne af Fortunparken 26 og Fortunvænget 36 til afhentning og brug for beboerne.

(20.07.2015) Vi har omdelt invitation til nabotræf den 16. august.

(08.05.2015) Omdeling til beboerne af nyhedsbrev sammen med referatet af generalforsamlingen og info-brev til nye beboere. Bemærk, at næste nabotræf bliver den 16. august 2015.

(24.03.2015) Generalforsamling afholdt, se referatet her.

(11.03.2015) Grundejerforeningens bestyrelse har nu indsendt et høringssvar til LTKs forslag til kommuneplantillæg 11A/2013 for Dyrehavegårds jorder. Se også LTKs side om Dyrehavegård.

(01.03.2015) Generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Se indkaldelsen her og regnskab og budget her.

(02.12.2014) Fastelavnsfest holdes søndag den 15. februar 2015 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her og fotos her.

(02.12.2014) Næste generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts 2015 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2015.

(02.12.2014) Kontingentet for 2015 skal indbetales senest fredag den 2. januar 2015.

(28.11.2014) Glatføregrus er lagt ved hjørnerne af Fortunparken 26 og Fortunvænget 36 til afhentning og brug for beboerne.

(09.04.2014) Se Invitation til nabotræf den 15. juni. Den bliver omdelt sammen med generalforsamlingsreferatet.

(25.03.2014) Generalforsamling afholdt, se referatet her.

(22.02.2014) Generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2014 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Se indkaldelsen her og regnskab og budget her.

(02.12.2013) Fastelavnsfest holdes søndag den 2. marts 2014 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her.

(02.12.2013) Næste generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2014 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2014.

(02.12.2013) Kontingentet for 2014 skal indbetales senest torsdag den 2. januar 2014. Indbetalingskort er uddelt.

(18.11.2013) Glatføregrus er lagt ved hjørnerne af Fortunparken 26 og Fortunvænget 36 til afhentning og brug for beboerne.

(06.06.2013) Vi har omdelt formandens brev til beboerne med resultatet af afstemningen om beskæring af rønnetræerne.

(04.05.2013) Vi har omdelt referatet fra generalforsamlingen, stemmeseddel om beskæring af rønnetræerne og invitation til nabotræf den 2. juni.

(20.03.2013) Generalforsamling afholdt, se referatet her.

(03.03.2013) Generalforsamling afholdes onsdag den 20. marts 2013 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Se indkaldelsen her og regnskab og budget her.

(26.01.2013) Fastelavnsfest holdes søndag den 10. februar 2013 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her.

(06.12.2012) Næste generalforsamling afholdes onsdag den 20. marts 2013 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2013.

(06.12.2012) Kontingentet for 2013 skal indbetales senest onsdag den 2. januar 2013. Indbetalingskort er uddelt.

(15.11.2012) Glatføregrus er lagt ved hjørnerne af Fortunparken 26 og Fortunvænget 36 til afhentning og brug for beboerne.

(26.10.2012) Vi har omdelt brev om vejtræer med opfordring til at mødes den 17. november for at fjerne græs omkring de svageste rønnetræer. Se fotos.

(18.10.2012) Mogens Larsen er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Suppleanten Michou Delalieux overtager bestyrelsesposten.

(20.05.2012) Vi har omdelt invitationen til nabotræf den 10. juni samt Lyngby-Taarbæk kommunes invitation til informationsmøder om indbrudsforebyggelse, den 12. juni og den 18. juni.

(14.04.2012) Vi har omdelt referatet fra generalforsamlingen, opkrævningen af det ekstra kontingent for 2012, som skal betales senest 2. maj, samt formandens brev om nabohjælp mod indbrud vedlagt en mærkat. Invitation til nabotræf den 10. juni omdeles i maj måned.

(21.03.2012) Generalforsamling afholdt, se referatet her.

(03.03.2012) Generalforsamling afholdes onsdag den 21. marts 2012 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Se indkaldelsen her og regnskab og budget her.

(04.02.2012) Fastelavnsfest holdes søndag den 19. februar 2012 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her.

(03.12.2011) Lyngby-Tårbæk kommune har vedtaget forhøjelser for vejvedligeholdelse og vinterbekæmpelse på ca. 60% for 2012. Kommunen opkræver for vejvedligeholdelsen gennem grundejerforeningen, og denne forhøjelse udgør ca. 335 kr. pr. medlem for 2012. Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen foreslå et ekstraordinært kontingent for 2012, samt en lignende forhøjelse af kontingentet for 2013.

(03.12.2011) Næste generalforsamling afholdes onsdag den 21. marts 2012 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2012.

(03.12.2011) Kontingentet for 2012 skal indbetales senest onsdag den 4. januar 2012. Indbetalingskort er uddelt.

(18.09.2011) Læs formandens jubilæumstale og se fotos.

(03.09.2011) Vi markerer foreningens første 50 år søndag den 18. september kl. 14-16 i haven til Fortunparken 34, se invitationen her.

(09.05.2011) Vi har omdelt formandens brev til medlemmerne, med invitationer til loppemarked den 14. maj, legedage på onsdage fra den 25. maj, og til nabotræf den 19. juni. Desuden nævner formanden forarbejdet til markering af 50-året for foreningens stiftelse. Kontakt bestyrelsen, hvis du har fortællinger eller billeder om perioden.

(23.03.2011) Generalforsamling og mødet med politiet om sikkerhed og forebyggelse af indbrud, se referatet her; bemærk linket til Det Kriminalpræventive Råd (http://www.dkr.dk).

(05.03.2011) Generalforsamling afholdes onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Restaurant Fortunen. Se indkaldelsen her og regnskab og budget her. Før generalforsamlingen, kl. 18.00, møder politiet frem med en orientering og diskussion om forebyggelse af indbrud.

(19.02.2011) Fastelavnsfest holdes søndag den 6. marts 2011 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her.

(04.12.2010) Næste generalforsamling afholdes onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2011.

(04.12.2010) Kontingentet for 2011 skal indbetales senest onsdag den 5. januar 2011. Indbetalingskort er uddelt.

(04.12.2010) Fastelavnsfest holdes søndag den 6. marts 2011 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26.

(20.10.2010) Invitation til møde med borgmester Søren P. Rasmussen torsdag den 4. november 2010 fra kl. 19.00 til kl. 21.00 på skoletorvet på Trongårdsskolen, Trongårdsvej nr. 50. Se hvordan du melder dig til i formandens email og invitationen.

(02.05.2010) Vi har omdelt formandens brev til medlemmerne, samt invitationer til legedag, den 9. maj, og nabotræf, den 20. juni.

(24.03.2010) Generalforsamling, se referatet her.

(06.03.2010) Generalforsamling afholdes onsdag den 24. marts 2010 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Se indkaldelsen her og regnskabet her.

(26.02.2010) Foreningens brev til Lyngby-Tårbæk kommune vedrørende lokalplanforslag 219, se brevet her og bilaget her.

(23.02.2010) Ekstraordinær generalforsamling, se referatet her.

(01.02.2010) Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30 på Restaurant Fortunen vedrørende lokalplanforslag 219. Se indkaldelsen her.

(23.01.2010) Fastelavnsfest holdes søndag den 7. februar 2010 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her.

(05.12.2009) Næste generalforsamling afholdes onsdag den 24. marts 2010 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen inden 10. februar 2010.

(05.12.2009) Kontingentet for 2010 skal indbetales senest tirsdag den 5. januar 2010. Indbetalingskort er uddelt.

(23.10.2009) Hjortekær Grundejerforenings medlemmer har sendt 14 spørgsmål til de politiske partier, se spørgsmålene her og svarene, når de bliver fremsendt.

(03.09.2009) "Lyngby Boldklub sadler nu om i debatten om fremtidens stadion. Det sker efter at et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at en kommende høring om Lyngby Idrætsby ikke skal omhandle et stadionprojekt på Dyrehavegårds Jorder ved Helsingørmotorvejen", se mere her.

(22.06.2009) Seks grundejerforeninger har dannet et udvalg med det formål, dels at deltage i Lyngby-Tårbæk kommunes høring omkring "Lyngby Idrætsby", dels at påvirke den politiske proces med henblik på at bevare Dyrehavegårds jorder som et grønt område, se mere på Hjortekær Grundejerforenings hjemmeside. Udvalget har spurgt partierne i kommunalbestyrelsen om deres holdning, se partiernes svar her.

(17.05.2009) Havefest sammen med Fortunen og Omegns Grundejerforening. Henved 40 børn og voksne mødtes til kagebord, snak og leg i Fortunparken 34. Se foto her.

(24.03.2009) Generalforsamling, se referatet her. Efter generalforsamlingen er resterne af glatføregruset "frigivet", så man må tage af det til hvilket formål, man vil.

(28.02.2009) Indkaldelse til generalforsamling den 24. marts kl. 18.00 på Restaurant Fortunen omdelt.

(22.02.2009) En herlig fastelavnsfest blev afholdt med over 60 børn og voksne. Se fotos her. Send dine egne fotos og tekster til redaktionen@fortunvaengets-gf.dk.

(07.01.2009) Fastelavnsfest holdes søndag den 22. februar 2009 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26. Se indbydelsen her.

(07.01.2009) Næstformand Annette Hartung er indtrådt som foreningens formand efter Robert Burchardis død. Suppleant Anita Esbjerg er indtrådt som bestyrelsesmedlem.

(30.12.2008) Robert Burchardi fik i dag en meget smuk og personlig bisættelse i Sorgenfri Kirke.

(27.12.2008) Foreningens formand Robert Burchardi sov ind lillejuleaften og skal bisættes den 30.12.2008 kl. 14.30 i Sorgenfri kirke. Efter bisættelsen er der kaffe mv. i kirkens lokaler for alle, der ønsker at deltage.

(01.12.2008) Næste generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts 2009 kl. 18.00 på Restaurant Fortunen. Forslag til behandling på generalforsamlingen kan allerede nu afleveres til bestyrelsen.

(01.12.2008) Kontingentet for 2009 skal indbetales senest tirsdag den 30. december 2008. Indbetalingskort er uddelt.

(25.05.2008) Se billeder fra skovturen.

(26.04.2008) Fælles "skovtur" for Fortunvængets Grundejerforening og Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn den 25. maj 2008 kl. 14 på Fortunparken 34. Tilmelding ikke nødvendig, men af hensyn til skattejagt og medbragte delikatesser m.m. bedes man ringe eller maile til Annette Hartung, tlf. 45874824, email annette@hartung.it.

(01.03.2008) Uddeling af indkaldelse til Generalforsamling tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19 på Restaurant Fortunen, se Generalforsamling.

(03.02.2008) Fastelavnsfesten ved carporten til Fortunparken 26 blev meget vellykket. Der var tilmeldt 30 børn og 38 voksne. Tre festlige tønder blev slået til pindebrænde, af de små, de mellemstore og de helt store piger og drenge, tre kattedronninger og tre kattekonger blev kåret, og præmier givet til de sjovest udklædte børn, styret kyndigt og medlevende af formand Robert, og så var der dejlig kakao, kaffe, fastelavnsboller og kage. Mange tak til Charlotte, Annette og alle andre bidragsydere. Se fotos her. Send dine egne fotos og tekst til redaktionen@fortunvaengets-gf.dk.

(20.01.2008) Indbydelse uddelt til Fastelavnsfest søndag den 3. februar 2008 kl. 14 ved carporten til Fortunparken 26.

(27.12.2007) Så er der grus til alle. Der ligger bunker til fri afbenyttelse på flere vejhjørner i kvarteret.

(1.12.2007) Næste generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 på Restaurant Fortunen.

(1.12.2007) Kontingentet for 2008 skal indbetales senest fredag den 21. december 2007. Indbetalingskort uddeles i weekenden 1.-2. december.

(1.12.2007) Foreningens hjemmeside åbnet. Redaktionen består af Annette Hartung og Gert Schmeltz Pedersen.