Fortunvængets Grundejerforening
Annette HartungformandFortunparken 34tlf. 26 57 38 54
formanden@fortunvaengets-gf.dk
Frederik Jens ZachonæstformandFortunparken 6tlf. 45 93 83 28
Anders KohlsekretærFortunparken 14tlf. 48 36 12 08, 23 98 58 42
Gert Schmeltz PedersenkassererFortunparken 42tlf. 39 76 04 72
kassereren@fortunvaengets-gf.dk
Max BøhlingbestyrelsesmedlemFortunparken 11tlf.
Tine RasmussensuppleantFortunparken 9tlf. 24 63 67 48
Benny Vestergaard MikkelsensuppleantDyrehavegårdsvej 33tlf. 45 87 20 29, 40 48 92 85

Du kan sende e-mail til hele bestyrelsen på bestyrelsen@fortunvaengets-gf.dk