Fortunvængets Grundejerforening
Regnskab for 2009
-----------------

Indtægter	
---------					

Kontingent           78*950  74.100,00		
Renter                  1.640,41	
Gebyrer                 1.400,00
                    ---------  77.140,41

Udgifter
--------

Vejafgift                45.072,66		
Generalforsamling            10.520,00
Arrangementer              1.327,00		
Honorar                 2.000,00	
Grus                   2.765,00
Hjemmeside                 153,00
Kontorartikler               583,00		
Gebyrer og porto              439,00
Gave                    259,00		
Forsikring                1.647,50		
                    ---------  64.766,16
                           ---------
Overskud                       12.374,25
========                       =========

Balance pr. 31. december 2009
-----------------------------

Aktiver
-------

Kassebeholdning               0,00
Bank                  102.441,14
                    ----------  102.441,14
                          ==========
Passiver
--------

Sikringsfonden              3.000,00
Kontingent indbetalt for 2010      28.800,00
Egenkapital:
 Pr. 1. januar 2009    58.266,89
 Overskud         12.374,25
              ---------  70.641,14
                    ----------  102.441,14
                          ==========

Lyngby, den 27. februar 2010.

      Henning Bentsen       Gert Schmeltz Pedersen
      Revisor           Kasserer