Fortunvængets Grundejerforening
Regnskab for 2008
-----------------

Indtægter	
---------					

Kontingent           78*950  74.100,00		
Renter                  2.311,73	
Gebyrer                 1.200,00
                    ---------  77.611,73

Udgifter
--------

Vejafgift                43.854,48		
Generalforsamling            10.503,00		
Fastelavn og skovtur           1.489,75		
Honorar                 2.000,00	
Grus                   2.525,00
Hjemmeside                 153,00
Kontorartikler              1.290,25		
Gebyrer                  425,00		
Bårebuket                 200,00		
Tinglysning               1.400,00
                    ---------  63.840,48
                           ---------
Overskud                       13.771,25
========                       =========

Balance pr. 31. december 2008
-----------------------------

Aktiver
-------

Kassebeholdning              186,50
Bank                  100.980,39
Obligationer:				
 Pr. 1. januar 2008      382,95				
 Udtrukket og solgt      382,95
                ------    0,00
                    ----------  101.166,89
                          ==========
Passiver
--------

Sikringsfonden              3.000,00
Kontingent indbetalt for 2009      39.900,00
Egenkapital:
 Pr. 1. januar 2008    44.495,64
 Overskud         13.771,25
              ---------  58.266,89
                    ----------  101.166,89
                          ==========

Lyngby, den 15. februar 2009.

      K. Ljungqvist       Gert Schmeltz Pedersen
      Revisor          Kasserer