Fortunvængets Grundejerforening
Regnskab for 2007
-----------------

Indtægter	
---------					

Kontingent           78*950  74.100,00		
Renter                   606,82	
Gebyrer                  600,00
                    ---------  75.306,82

Udgifter
--------

Vejafgift                42.636,30		
Generalforsamlinger og møder       9.974,50		
Honorar                 2.000,00
Træbeskæring              17.875,00		
Grus                   2.710,63
Hjemmeside - oprettelse          175,00
Hjemmeside - drift 12 mdr.         135,00
Kontorartikler               259,75		
Gebyrer                  447,50
                    ---------  76.213,68
                           ---------
Overskud / - Underskud                - 906,86
======================                =========

Balance pr. 31. december 2007
-----------------------------

Aktiver
-------

Kassebeholdning              757,75
Bank                  109.054,94
Obligationer:				
 Pr. 1. januar 2007      461,00				
 Udtrukket i 2007       78,05
                ------   382,95
                    ----------  110.195,64
                          ==========
Passiver
--------

Sikringsfonden              3.000,00
Kontingent indbetalt for 2008      62.700,00
Egenkapital:
 Pr. 1. januar 2007    45.402,50
 Underskud          906,86
              ---------  44.495,64
                    ----------  110.195,64
                          ==========

Lyngby, den 23. februar 2008.

      K. Ljungqvist       Gert Schmeltz Pedersen
      Revisor          Kasserer