Fortunv�ngets Grundejerforening

Nabotr�f 20. juni 2010

Fotos: A. Hartung og G.S. Pedersen.